#ResensiNovember2020
.
Kisah Hidayah 10 Sahabat Nabi || Annisa Pratiwi || Ahlan Pustaka Umat || 978-602-52623-1-9 || 84 halaman || Zumrotul Khoiriyah

Mengambil ibrah dari kisah hidayah 10 sahabat Rasulullah yuk….

Para sahabat adalah generasi terbaik sepanjang zaman. Dakwah dan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw begitu berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Untuk menjemput hidayah Allah , para sahabat rela meninggalkan segala kenikmatan dunia dan bersabar menjalani siksaan yang diterimanya. Tak jarang siksaan yang diterimanya itu telah melewati batas nalar kemanusiaan. Namun demikian , kekuatan iman dan keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongan atau pun balasan yang indah kelak di akhirat membuat para sahabat tetap semangat dan terus berjuang bersama Rasulullah Saw.

Buku ini bercerita tentang 10 sahabat Rasulullah dalam menjemput hidayah Allah. Dimulai dari kehidupan mereka pada saat masih kafir hingga menemukan cahaya Islam lalu mereka masuk Islam dan hidup bahagia sebagai seorang muslim. Menjalani berkahnya hidup dalam aturan Islam.

Para sahabat yang diangkat kisahnya dalam buku ini antara lain : Amr bin Ash ra. , Bilal bin Rabah ra. , Mush’ab bin Umair ra. , Usaid bin Hudhair ra. , Salman Al Farisi ra. , Hamzah bin Abdul Muthalib ra. , Shuhaib Ar Rumi ra. , Ikrimah bin Abu Jahal ra. , Abu Sufyan Al Harits ra. , dan Suraqah bin Malik ra.
Membaca setiap kisah para sahabat tersebut , membuat hati ini sesak dan sedih atas apa yang menimpa mereka saat mulai mengenal Islam hingga apa yang dilakukan saat sudah bersama satu barisan bersama Rasulullah Saw. Ada senyum bahagia saat berada di akhir kisah. Bagaimana perubahan sikap dan pemikiran para sahabat di kehidupan masa jahiliahnya menjadi sosok yang dicintai karena keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Bacaan bagus untuk anak-anak dalam mengambil ibrah perjalanan para sahabat dari mulai menjemput hidayah Allah hingga amalan terbaik yang dilakukannya setelah masuk Islam. Karakter sahabat yang sabar dalam menjalani setiap ujian , gigih dan terus istiqomah berjuang dalam dakwah Islam sangat penting dibaca dan dipahamkan kepada anak. Sehingga anak bisa mencontoh dan menerapkan sifat-sifat baik dalam hidupnya , sebagaimana Rasulullah telah mendidik dan mengajarkan seluruh ajaran Islam kepada para sahabat lalu menerapkannya secara total dalam kehidupan.

0 Shares
Tweet
Share
Pin
Share